top of page

7 Soruda Kekemelik
Kekemelik nedir? ​

Kekemelik genellikle sözel ifadede istemsiz zorlanma olarak tanımlanır. Genellikle, kekemelik ses ve hecelerin tekrarlanması veya sözcüklerin ya da konuşmanın bloklanması ya da sesler ve sözcükler arasında uzun duraklar olarak tezahür etmektedir. Kekemelikte gözlerin yanıp sönmesi, çenede kasılmalar ve baş veya başka bir yerde istem dışı hareketler gibi ikincil davranışlar gözlenebilir. Bu davranışlara kekemeliğin a