top of page

Enürezis (idrar kaçırma)

Güncelleme tarihi: 3 Eyl 2023


Enürezis (idrar kaçırma) nedir?

Enürezis (EN), doğuştan ya da kazanılmış Merkezi Sinir Sistemi defekti olmayan 5 yaşın üzerindeki çocuklarda, gece uyurken aralıklarla oluşan idrar kaçırma davranışıdır. 5 yaşına gelmiş çocukların %15'inde idrar kaçırma sorunu gözlenir ve çocuklar ararında yaygın bir sorundur. Bu çocukların çoğunda izole nokturnal enürezis vardır. 


Primer/Sekonder Enürezis nedir? Gece kuruluğu hiç olmamış çocuklar primer enürezis, en az altı aylık kuruluk döneminden sonra altını ıslatma sekonder enürezis olarak adlandırılır. Gece altını ıslatan çocukların %80'i primer enürezis grubundadır. Sekonder enürezis çoğu zaman bir stresör sonrası görülmektedir. Dışkı tutma ve gündüz işeme alışkanlıkları genellikle rol oynamaktadır.


Enürezis Noktürna sebepleri nelerdir? Enürezis noktürna bir ya da birkaç olası faktörün kombinasyonundan kaynaklanabilir. Ana patogenetik sebepleri arasında noktürnal poliüri (gece artmış idrar), artmış mesane kası aktivitesi, düşük mesane kapasitesi, bozulmuş uyku düzeni bulunmaktadır. Hemen hemen tüm durumlarda, gündüz belirtisi olmayan enürezis noktürna kendiliğinden düzelir. Bu, normal gelişim ve gecikmeli olgunlaşmanın EN'da rol oynadığını göstermektedir. Bununla birlikte enürezis noktürnada genetik yapının rol oynadığına dair bilgiler artmaktadır.

İdrar kaçırmanın çocuğa ruhsal etkileri nelerdir?

İdrar kaçırma şikayeti olan çocuklar çoğunlukla bu konuları konuşmakta zorlanmakta ya da konuşulmasını istememektedir. Bu sorun çoğu ailede büyük bir sorun haline gelebilmekte ve aile içi iletişimi bozabilmektedir. Bu çocuklar  düşük özgüvenli olmakta ve arkadaş ilişkileri geliştirmekte zorlanmaktadırlar. Enürezis noktürna çoğu zaman Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eşilik edebilmekte, DEHB'de gözlenen ruhsal ve davranışsal sorunlar bu tabloya eklenmektedir. 

EN'de tedavi planı nasıldır? İdrar kaçırma şikayetine yol açacak diğer organik sebepleri (mesane disfonksiyonu, konstipasyon, üriner sistem enfeksiyonu, kronik böbrek hastalıkları, spinal disrafizm...) de araştırmak için gerekli test ve tetkikler yapıldıktan sonra, monosemptomatik enürezis noktürna tanısı kesinleştirildikten sonraki aşama aile ve özellikle çocuğu içine alan  tedavi planıdır. Tedavi bir veya daha fazla müdahaleyi birarada içerebilir. Bu müdahaleler; eğitim (sıvı kısıtlaması vb), motivsyonel terapi, alarm cihazı ve ilaç tedavisidir.

EN'de tedavi hedefleri nelerdir? - Belirli özel durumlarda kuru kalmayı sağlamak (yaz tatili gibi çocukların beraber zaman geçirdiği durumlar...) - Islak gece sayısını azaltmak, - İdrar kaçırmanın çocuk ve aile  üzerindeki   etkisini  azaltmak, -Tekrarını önlemek.


EN'de ilaç ne zaman gereklidir ?

Enürezis noktürna çocuk ve ailenin düzenini etkileyen önemli bir konudur. Motivayonel terapi ve eğitime rağmen belirtilerin devam etmesi durumunda, ergenlerde ya da bazı durumlarda ilaç tedavisi öncelik kazanmaktadır.


126 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Tik Bozukluğu

Commenti


bottom of page